O projektu
O projektu

Číslo operačního programu: CZ.04.1.03
Název operačního programu:Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Číslo priority: 3.4
Název priority: Adaptabilita a podnikání

Číslo opatření: 3.4.1
Název opatření: Zvýšení adaptability zam
ěstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických
a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti

Číslo výzvy: 03

Název projektu: Plošné zvyšování kompetencí zam
ěstnanců společnosti Schwan Cosmetics ČR
Reg.číslo projektu: CZ.04.1.03./4.1.03.3/022


Cíle projektu:

g ROZVOJ A KONKURENCESCHOPNOST ZAMĚSTNANCE
(rozvoj pracovních a osobnostních schopností zam
ěstnanců, jejich znalostí a dovedností tak, aby rostla jejich kvalifikace a pracovní výkon)

g ROZVOJ A KONKURENCESCHOPNOST ZAMĚSTNAVATELE (kvalifikovaní zaměstnanci přispějí velkou měrou k rozvoji, úspěchu a konkurenceschopnosti společnosti)

g USNADNĚNĚNÍ ŘÍZENÍ ZMĚN
(vyšší kvalifikace zam
ěstnanců vytváří lepší podmínky pochopení pro změnu a porozumění jejím příčinám a poskytuje lidem znalosti a dovednosti, které budou potřebovat k přizpůsobení nové situaci)

g BUDOVÁNÍ POZITIVNÍ PR SPOLEČNOSTI
(přilákat nové posily týmu tím, že jim nabízíme příležitost ke vzd
ělávání a rozvoji)

g VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍ FIREMNÍ KULTURY
(kultury orientované na zlepšení osobního a firemního výkonu)


Cílová skupina projektu:

g Top team
g Projetový team
g Referenti
g Kvalifikovaní dělníci


Dopady vzd
ělávácích aktivit na cílovou skupinu:

g OKAMŽITÉ EFEKTY
·zvýšení znalostí nezbytných pro výkon pracovních povinností
·osvojení si praktických dovedností a postupů pro efektivní výkon zaměstnání
·zkvalitnění manažerských kompetencí
·zvýšení motivace zaměstnanců a naplnění potřeby uspokojení z konkrétní pracovní pozice
·schopnost rychleji a detailněji identifikovat pracovní problémy a účinněji je řešit
·schopnost vedoucích pracovníků identifikovat potenciál podřízených  a schopnost jej dále rozvíjet

g DLOUHODOBÉ EFEKTY
zvýšení loajality zam
ěstnanců vůči firmě a zvýšení sebevědomí zaměstnanců
zkvalitn
ění firemní kultury
položení základů pro pokračování v cíleném a řízeném rozvoji zam
ěstnanců


Projetový tým:

Ing. Petr Brabec Manažer projektu
Martina Dočekalová Koordinátor projektu
Ing. Eva Stroblová Účetní projektu


V rámci projektu naplánované vzd
ělávácí aktivity:

Skupina: „Jazykové kurzy“
·Německý jazyk
·Anglický jazyk
·Francouzský jazyk
·Španělský jazyk

Skupina „Psychosociální dovednosti“
·Řízení změn
·Koučování
·Time management
·Teambuilding a projektové řízení - outdoor
·Komunikace v týmu
·Prezentační dovednosti

Skupina: „Certifikace účetních“
·Účetnictví I
·Účetnictví II
·Právní systém v ČR I.
·Právní systém v ČR II.
·Daně I.
·Daně II.
·Ekonomie
·Kvantitativní metody a informatika
·Kvantitativní metody a řízení
·Manažerské finance
·Manažerské účetnictví

Skupina: „Ostatní kurzy“
·Procesní řízení v nákupu
·Telefon v nákupní činnosti
·Profesionální asistentka
·Autocad
·Autocad pro pokročilé
·Pneumatické řídící systémy
·Servopohony a regulace

Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky
ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.
©2008 - Schwan Cosmetics CR, s r.o.
webmaster@schwancosmetics.cz