Výběrová řízení
Plošné zvyšování kompetencí zaměstnanců Schwan Cosmetics CR, s.r.o.

Začátek projektu: 01.06.2006          Konec projektu: 31.05.2008


Pro zabezpečení jednotlivých témat bylo v m
ěsíci srpnu vyhlášeno výběrové řízení, které bylo řádně publikováno na stránkách ESF.

Do vlastního výb
ěrového řízení se přihlásilo celkem 11 firem.

Pro výb
ěr jednotlivých témat byla ustavena řádná výběrová komise, která posuzovala jednotlivé nabídky přesně podle zadaných kritérií.


Po posouzení byly pro jednotlivé okruhy školení vybrány následující firmy.PSYCHOSOCIÁLNÍ (MĚKKÉ) DOVEDNOSTI
Tempo Training & Consulting s.r.o.


JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
Sophia, s.r.o., jazyková škola


CERTIFIKACE ÚČETNÍCH
Institut Svazu účetních, a.s.


TELEFON V NÁKUPNÍ ČINNOSTI
Institut Inpro, a.s.


PROFESIONÁLNÍ ASISTENTKA, SEKRETÁŘKA
Gradua Cegos, s.r.o.

Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky
ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.
©2008 - Schwan Cosmetics CR, s r.o.
webmaster@schwancosmetics.cz