Kontakt
Kontaktní údaje firmy Schwan Cosmetics CR


Telefon
                  +420 380 708 111

Fax
                        +420 380 708 105
     
Poštovní adresa
     Průmyslová 176, 38101 Český Krumlov

Elektronická pošta
contact@schwancosmetics.cz
                              webmaster@schwancosmetics.cz
POSKYTOVATEL PODPORY
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

ESF napomáhá rozvoji zam
ěstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů
ODKAZY NA POSKYTOVATELE PODPORY PROJEKTU
A JEHO PARTNERY

Evropský sociální fond v ČR: www.esfcr.cz
Ministerstvo práce a sociálních v
ěcí: www.mpsv.cz
Úřad práce v Českých Budějovicích:  portal.mpsv.cz/sz/local/cb_info
Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky
ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.
©2008 - Schwan Cosmetics CR, s r.o.
webmaster@schwancosmetics.cz