O společnosti
©2008 - Schwan Cosmetics CR, s r.o.
webmaster@schwancosmetics.cz
O společnosti

Společnost Schwan Cosmetics ČR vyvíjí aktivity na jihu Čech od roku 2001 a během uplynulých let se stala jedním z významných a stabilních zaměstnavatelů v regionu Českokrumlovska. Firma je součástí celosvětové skupiny Schwan Cosmetics, která vznikla v roce 1970 jako člen skupiny Schwan STABILO Group (odkaz na holdingové stránky).
Společnost Schwan Cosmetics ČR se zabývá hlavn
ě výrobou dřevěných kosmetických tužek na oční linky a konturovací linky na rty. V současné době má cca. 400 zaměstnanců.

Aby byla naše společnost ve své činnosti úsp
ěšná a konkurencschopná, musela a musí realizovat neustále změny týkajících se všech oblastí podnikání, počínaje novým výrobkovým spektrem a konče tréninkem zaměstnanců.

S jazykovým vzd
ělávání zaměstnanců začala naše společnost již od samotného počátku jejího fungování tj. od roku 2001 a po celou dobu jejího působení si naši zaměstnanci aktivně zvyšují své jazykové znalosti. Od července 2004 se firma zaměřila na vzdělávání v oblasti „měkkých“ dovedností a řízení projektů. Do této doby absolvovalo vedení firmy (Top team) i členové projektového týmu řadu seminářů na téma: Projektové řízení, Řízení projektového týmu, Leadership, Prezentační dovednosti, Komunikace, Rozvoj osobnosti nebo Rozvoj manažerských dovedností. V současném  roce a v letech 2007 a 2008 bychom chtěli navázat další skupinou seminářů  a prohloubit znalosti již vzdělávaných pracovníků, ale i rozšířit tuto skupinu o skupinu zaměstnanců na referentských pozicích. Tomuto spektru zaměstnanců bychom chtěli nabídnout i řadu odborných kurzů např. Certifikace účetních, Procesní řízení nákupu, Telefon v nákupní činnosti, AutoCAD, Pneumatické řídící systémy a jiné.

Od přid
ělení grantu si Schwan Cosmetics ČR slibuje získání dodatečných zdrojů na urychlení realizace a systematizace školení a kurzů nutných pro dosažení cílů, které si stanovila. Společnost tak chce získat znalosi a dovednosti v efektivním hospodaření na všech úrovních a podpořit tak svou flexibilitu, kvalitu svých procesů, služeb a výrobků, v souhrnu tedy svou konkurenceschopnost.
Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky
ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.